Català Castellano
Contable
Su Asesoría de Confianza

L'optima marxa del funcionament de l'empresa es basa en la Comptabilitat. A través d'ella es té el coneixement sobre la situació econòmica de l'empresa. Amb això podem plantejar i solucionar qüestions sobre endeutament, inversió...

SERVEIS ASSESSORIA COMPTABLE:
  • Resolucions de consultes comptables
  • Planificació i posta en marxa de la comptabilitat
  • Comptabilitat financera i de societats
  • Confecció i legalització de llibres de comptabilitat
  • Elaboració i deposit de contes anuals en el registre mercantil
  • Posada al dia de comptabilitats endarrerides
  • Redacció d'actes


Contactar